اولین سمینار بینائی در ورزش به بررسی جدیدترین یافته‌ها و پژوهش‌های علوم بینایی در حوزه ورزش پرداخت

اولین سمینار بینائی در ورزش به بررسی جدیدترین یافته‌ها و پژوهش‌های علوم بینایی در حوزه ورزش پرداخت

6 10 1393

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این سمینار توسط قطب چشم‌پزشکی فارابی روز پنج‌شنبه 4 دی 1393 در سالن آمفی‌تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار و با برنامه‌های متنوع جانبی زمینه را برای آشنایی پژوهشگران با این مقوله را فراهم نمود.دکتر علی صادقی طاری دبیر علمی سمینار با اشاره به اهمیت نقش ورزش در زندگی کنونی گفت: امروزه ورزش دیگر یک تفریح نیست بلکه ضرورتی غیرقابل‌انکار است که روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده خواهد شد و بیمارستان فارابی به‌عنوان قطب علمی چشم‌پزشکی این ضرورت را دریافته و با برگزاری این سمینار به‌عنوان اولین سمینار بینایی ورزشی در کشور زمینه را برای ورود محققین علوم بینایی و تربیت‌بدنی به این حوزه فراهم آورده است. ارزیابی و استعدادیابی در حوزه بینایی ورزشی، مهارت‌های بینایی و داوری خطاهای بدون توپ در بسکتبال، تمرینات و اصلاحات بینایی ورزشی، بررسی مهارت‌های بینایی در تیراندازان و تأثیر آن بر موفقیت ورزشی، همسویی جانبی دست و چشم و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی در تیراندازان باکمان، تأثیر تمرینات بینایی در عملکرد بازیکنان بدمینتون، آسیب‌های چشمی در ورزشکاران، آسیب‌های چشم در فعالیت‌های ورزشی و ... ازجمله موضوعاتی بود که در این سمینار موردبحث و بررسی قرار گرفت.در کنار این سمینار کارگاه «فوریت‌های چشم‌پزشکی - ورزشی: مراقبت‌های پیش بیمارستانی، تریاژ» و بازدید علمی: «آشنایی با ابزارهای معاینه و تست‌های روتین معاینات چشمی در رشته‌های ورزشی استاتیک، دینامیک» و غرفه فروش کتاب نیز در نظر گرفته شده بود.اولین سمینار بینایی در ورزش، برای متخصصین چشم‌پزشکی، پزشکی ورزشی، پزشکان عمومی، اپتومتریست ها، پرستاران و کارشناسان تربیت‌بدنی 3 امتیاز با آموزی داشت.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0