اطلاعيه برگزاري کنفرانس هفتگی گروه بیهوشی بیمارستان فارابی

اطلاعيه برگزاري کنفرانس هفتگی گروه بیهوشی بیمارستان فارابی

26 8 1393

کنفرانس هفتگی گروه بیهوشی بیمارستان فارابی روز سه شنبه 27 آبان 1393 ساعت 7/15 دقیقه صبح در کلاس آموزش دانشجویان بیمارستان برگزار می شود. کنفرانس این هفته به موضوع بیهوشی در سالمندان اختصاص دارد که توسط دکتر طباطبایی با راهنمایی دکتر مهرداد شروقی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی ارائه می گردد.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0