اطلاعيه برگزاري برنامه مدون بازآموزي «تصويربرداري تشخيصي»

اطلاعيه برگزاري برنامه مدون بازآموزي «تصويربرداري تشخيصي»

20 8 1393

دبیر علمی اين برنامه كه داراي ۳ امتياز مدونمی باشد، دكتر یداله اسلامی، فوق تخصص گلوکوم و عضو هيئت علمي بيمارستان فارابياست و ثبت نام در آن منحصرا از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir انجام مي شود. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن ۱۴ - ۵۵۴۰۰۰۰۳ داخلي ۲۴۰۹تماس بگيرند.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0