ابداع دو روش جدید جراحی دیگر توسط استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه

ابداع دو روش جدید جراحی دیگر توسط استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه

21 5 1394

دکتر عامری در مورد این دو روش جدید گفت: در روش های معمولی اصلاح استرابیسم، با جراحی روی دو عضله می توان حد اکثر بین ۵۰ تا ۴۰ منشور انحراف را اصلاح نمود. در بیمارانی که میزان انحراف بیشتر از این مقدار است، به جراحی روی  تعداد بیشتری از عضلات نیاز می باشد. در این دو روش که بنده ابداع ومعرفی نموده ام؛ هدف اصلی آن است که با جراحی روی تعداد کمتری از عضلات، نتایجی مشابه بیمارانی که اصلاح استرابیسم، با جراحی روی تعداد بیشتری از عضلات انجام  می شود، به دست آید.وی افزود: یکی از این روشها در اواخر سال ۲۰۱۴ با عنوان : Combining rectus muscle recessions with a central tenectomy to treat large-angle horizontal strabismus در مجله APOS‌ امریکا چاپ شده است و برای بیمارانی است که مقدار انحراف چشم شان بین ۴۵ تا ۶۵ منشور است .large-angle horizontal strabismus ) ) در این بیماران معمولا جراح همیشه مردد است که جهت اصلاح انحراف، عمل جراحی را روی دو یا سه عضله انجام دهد. زیرا اگر روی دو عضله انجام شود؛  احتمال  دارد قسمتی از انحراف باقی بماند و اگر روی سه عضله انجام دهد؛ احتمال این که انحراف اضافه اصلاح شود ( به عبارتی انحراف برعکس گردد) وجود دارد . در روش ابداعی بنده نتایج عمل جراحی روی دو عضله نسبت به موارد مشابه بین ۱۵- ۵ منشور بیشتر است و احتمال نیاز به عمل جراحی روی عضله سوم، کمتر می شود. عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی گفت:  نوآوری بعدی در سال ۲۰۱۴با عنوان medial rectus muscle elongation,a technique to treat very large-angle esotropia در کنگره بین المللی ژاپن ارائه و در سال ۲۰۱۵در مجله Graefes Arch Clinic Exp.Ophthalmol به چاپ رسیده است. این روش برای بیمارانی است که مقدار انحراف چشم آن ها بسیار زیاد است (very large-angle strabismus) در این بیماران در بسیاری از مواقع دید چشم منحرف، کمتر از چشم سالم است. ولی چون مقدار انحراف زیاد است با روش های معمولی حتما باید هردو چشم تحت عمل جراحی قرار گیرد ولی غالب بیماران تمایل به انجام جراحی روی چشم سالم را ندارند.در روش ابداعی دکتر عامری،  انحراف چشم بیماران با مقدار انحراف بین ۹۰-۷۰ منشور را می توان با عمل جراحی روی فقط دو عضله اصلاح کرد. یعنی نتایج تقریبا دو برابر روش های معمول است و در حقیقت با عمل جراحی روی یک چشم، همان نتایج عمل جراحی روی دو چشم را به دست آورد.                                                                                                       


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0