معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
22 فروردین 1395
اعطای گرنت ICO-Farabi به دانشور جوان هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس
18 بهمن 1394
پیام تبریک معاون آموزشی بیمارستان فارابی به دکتر منصوری و دکتر اقصائی فرد برگزیدگان هفدهمین جشنواره ابن سینا
18 بهمن 1394
انتصاب دکتر علیرضا لاشیئی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
17 بهمن 1394
برگزاری آزمون آسکی در بیمارستان فارابی
21 آبان 1394
ارائه گزارش عملکرد معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی در کنفرانس هفتگی گروه چشم
21 آبان 1394
بازنشستگی دو عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی
19 آبان 1394
ارتقای رتبه علمي دكتر ساسان مقیمی به مرتبه استادی
19 آبان 1394
اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
3 آبان 1394
پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت دکترحمید رضا عبدالرزاق نژاد
3 آبان 1394
برگزاری بازآموزي استرابیسم در بيمارستان فارابي