اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب کار
مدیر دکتر امید امینیان
آدرس دانشكده پزشكي دانشگاه، علوم پزشكي تهران،طبقه دوم ،ساختمان تالار ابن سينا،گروه طب كار