اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب کار
مدیر دکتر امید امینیان
معاون آموزشی دکتر غلامرضا پوریعقوب
معاون پژوهشی دکتر رامین مهرداد
آدرس دانشكده پزشكي دانشگاه، علوم پزشكي تهران،طبقه دوم ،ساختمان تالار ابن سينا،گروه طب كار