حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاريخچه گروه طب­كار به بيش از 45 سال پيش بازمي­گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب­كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب­كار و مسموميتها را براي دانشجويان پزشكي برعهده داشته است. دوره فعاليت جديد و رسمي گروه طب كار بعنوان اولين گروه آموزش تخصصي اين رشته در كشور از سال 1373 آغاز  مي­شود. در مهرماه 1374 با ورود اولين دوره دستياران اين گروه عملاً وارد فاز جديدي از فعاليتهاي آموزشي خود گرديد و در شهريور ماه سال 1377 اولين متخصصين طب­كار آموزش يافته در اين گروه فارغ التحصيل شدند.
استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر صمد قضايي متخصص طب­كار از فرانسه بعنوان اولين متخصص اين رشته در ايران نقش بسزايي در تاسيس و پيشبرد آموزش اين رشته داشته اند.