تاريخچه و معرفي گروه طب كار دانشكده پزشكي

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاريخچه و معرفي گروه طب كار دانشكده پزشكي:

از نقطه نظر تاريخي بيماريهاي شغلي از هزاران سال پيش در جوامع بشري وجود داشته اند. بيماريهايي مثل مسموميت ناشي از فلزات سنگين يا  بيماريهاي ريوي در كارگران معادن صدها سال پيش توسط پزشكان شناسايي شده اند كه شناخت علمي و آكادميك از بيماريها در سال 1700 ميلادي بدنبال نوشتن كتاب بيماريهاي صنعتگران توسط آقاي رامازيني شروع شد. بنا به تعريف ، رشته تخصصي طب كار يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه اثرات متقابل كار، محيط و سلامت بر يكديگر را بررسي كرده و به شناسايي، ارزيابي، پيشگيري، كنترل، مديريت و درمان بيماريهاي ناشي از كار در شاغلين و عوارض ناشي از مواجهه با عوامل زيان آور محيطي در افراد جامعه مي پردازد. باتوجه به نيازهاي روزافزون كشور و توسعه علمي مسائل مربوط به كار و محيط، دوره مدون آموزش تخصصي طب كار بعنوان يك دوره تخصصي باليني مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 1374 در دانشگاه علوم پزشكي تهران شروع شد.
طول دوره تحصيلي در اين رشته سه سال است كه پزشكان عمومي پس از شركت در آزمون پذيرش دستيار و قبولي در اين رشته شروع به تحصيل خواهند نمود.
تاريخچه گروه طب­كار به بيش از 45 سال پيش بازمي­گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب­كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب­كار و مسموميتها را براي دانشجويان پزشكي برعهده داشته است. دوره فعاليت جديد و رسمي گروه طب كار بعنوان اولين گروه آموزش تخصصي اين رشته در كشور از سال 1373 آغاز  مي­شود. در مهرماه 1374 با ورود اولين دوره دستياران اين گروه عملاً وارد فاز جديدي از فعاليتهاي آموزشي خود گرديد و در شهريور ماه سال 1377 اولين متخصصين طب­كار آموزش يافته در اين گروه فارغ التحصيل شدند.
استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر صمد قضايي متخصص طب­كار از فرانسه بعنوان اولين متخصص اين رشته در ايران نقش بسزايي در تاسيس و پيشبرد آموزش اين رشته داشته اند.
تعداد اعضاي هيات علمي :

استاددانشياراستاديارمربي
324--

 
تعداد دستياران و فارغ التحصيلان

تعداد دستيارتعداد  دانش آموختگانمراکز آموزش تخصصیتعداد كارشناسان
3517422

 بيمارستان های تابعه : 2