#
 • آدرس پستی :

  دانشكده پزشكي دانشگاه، علوم پزشكي تهران،طبقه دوم ،ساختمان تالار ابن سينا،گروه طب كار
 • شماره تماس :

  02166405588
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  oaminian@sina.tums.ac.ir