گروه آموزشی طب کار

تاريخچه گروه طب¬كار به بيش از 45 سال پيش بازمي¬گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب¬كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب¬كار و مسموميتها را براي ...

باتربیت 174 دانش آموخته بیش از 45 سال سابقه با آموزش 35 دستیار
10 خرداد 1394
Case report
2 خرداد 1394
درگذشت پدر بزرگوار آقاي دكتر اميد امينيان مدير محترم گروه طب كار
27 اردیبهشت 1394
آغاز برنامه آموزش الكترونيكي مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار
13 اردیبهشت 1394
آزمون OSCE (درون دانشگاهي)  رشته تخصصي طب كار
25 فروردین 1394
دفاع از پايان نامه تخصصي دستياري
9 اسفند 1393
دفاع از پايان نامه مقطع تخصصي
27 بهمن 1393
دفاع از پايان نامه
15 دی 1393
دفاع از پايان نامه در مقطع تخصصي
24 آذر 1393
دفاع تز در تاريخ 24/9/93
28 آبان 1393
برنامه آموزشي گروه طب كار
آرشیو اخبار و مقالات