معرفي بيمار با موضوع « ترمور»

معرفي بيمار با موضوع « ترمور»

1 9 1395

  بسمه تعالي   معرفي بيماردر روزدوشنبه مورخ1/9/95 با حضور اعضاي هيات علمي گروه و تمامي دستياران سالهاي اول، دوم و سوم در گروه طب كار برگزار ميشود. شرح حال بيمار را در اين قسمت مشاهده نمائيد.    


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0