شیوع اختلالات ماسکولواسکلتال در باربران سنتی تهران

شیوع اختلالات ماسکولواسکلتال در باربران سنتی تهران

17 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی

آقای دکتر مهدی چینی چیان دستیار رشته تخصصی طب کار  پایان نامه خود را با موضوع « بررسی شیوع اختلالات ماسکولواسکلتال در باربران بازار سنتی تهران » به راهنمایی آقای دکتر پوریعقوب و  مشاوره آقای دکتر مهرداد و خانم دکتر آل محمد در تاریخ 22 اسفند 97 در کلاس گروه طب کار دفاع کردند.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0