ارتباط شیفت کاری با مارکرهای التهابی و متابولیک در رانندگان در سال های 1398 الی 1399

ارتباط شیفت کاری با مارکرهای التهابی و متابولیک در رانندگان در سال های 1398 الی 1399

15 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بنام خدا

به گزارش گروه طب کار جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكتر ساجده جمشیدی دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان « ارتباط شیفت کاری با مارکرهای التهابی و متابولیک در رانندگان در سال های 1398 الی 1399 » به راهنمايي  خانم دکتر آل محمد و مشاوره خانم دکتر ایزدی روز دوشنبه 16 بهمن در ساعت 30 : 14 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار میشود.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0