دفاع پايان نامه نامه خانم دكتر آنيا رحيمي

دفاع پايان نامه نامه خانم دكتر آنيا رحيمي

25 8 1395

بسمه تعالي جلسه دفاع از پايان­نامه خانم دكتر آنيا رحيمي دستيار رشته تخصصي طب­كار با عنوان « بررسي ارزش تشخيصي HLA-Typing براي تشخيص ناركولپسي در مراجعه كنندگان با خواب آلودگي بيش از حد روزانه به كلينيك خواب بهارلو و امام خميني» به راهنمايي آقاي دكتر صادق نيت و مشاوره آقاي دكتر امينيان و خانم دكتر مريم ايزد روز چهارشنبه مورخ 26/8/95 ساعت 30: 14 در گروه طب­كار دانشكده پزشكي برگزار مي­گردد.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0