دفاع پايان نامه با موضوع غيبت از كار

دفاع پايان نامه با موضوع غيبت از كار

23 آذر 1395

بسمه تعالي جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكترآزاده مرادي دستيار رشته تخصصي طب­كاربا عنوان« بررسي فاكتورهاي پيش بيني كننده غيبت از كار به علت كمردرد دركارگران كارخانه خودروسازي» به راهنمايي آقاي دكتر رامين مهرداد و مشاوره آقاي دكترسيد اكبر شريفيان و آقاي دكتر غلامرضا پوريعقوب در روز چهارشنبه مورخ 24/9/95در كلاس گروه طب­كار دانشكده پزشكي برگزارمي­گردد.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0