دفاع پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني با موضوع خواب

دفاع پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني با موضوع خواب

1 9 1395

بسمه تعالي دفاع از پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني دستيار رشته تخصصي طب­كار با عنوان « بررسي تغييرات عصبي رفتاري در مراجعين با شكايت خرخر به كلينيك خواب بهارلو در سال 94 » به راهنمايي آقاي دكتر امينيان و مشاوره آقاي دكترصادق نيت روز چهارشنبه مورخ 3/9/95 ساعت 30: 14 در گروه طب­كار دانشكده پزشكي برگزار مي­گردد.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0