دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی ریسک فاکتور شغلی در بروز درد زانو در کارگران مبتلا به ژنوواروم شاغل در کارخانه خودروسازی»

دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی ریسک فاکتور شغلی در بروز درد زانو در کارگران مبتلا به ژنوواروم شاغل در کارخانه خودروسازی»

8 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 جلسه دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی ریسک فاکتور شغلی در بروز درد زانو در کارگران مبتلا به ژنوواروم شاغل در کارخانه خودروسازی»
 
جلسه دفاع از پايان نامه آقای دکتر علی حلیمی میلانی دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان « بررسی ریسک فاکتور شغلی در بروز درد زانو در کارگران مبتلا به ژنوواروم شاغل در کارخانه خودروسازی» به راهنمايي آقای دکتر شریفیان و مشاوره آقاي دکتر مهرداد دیروز دوشنبه 7/3/97 ساعت 14 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار مي شود.
 
 


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0