دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی اثرات استرس فیزیکی و شیفت کاری بر فشار خون بارداری »

دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی اثرات استرس فیزیکی و شیفت کاری بر فشار خون بارداری »

24 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جلسه دفاع از پايان نامه خانم دکتر پگاه استخریان دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان «بررسی اثرات استرس فیزیکی و شیفت کاری بر فشار خون بارداری» به راهنمايي خانم دکتر سرایی و مشاوره آقاي دكترامید امینیان امروز دوشنبه 24/2/97 ساعت 14 و 30 دقیقه در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0