عوامل موثر در بازگشت به کار پس از جراحی هرنی دیسک کمر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی ستون فقرات درسال 1395

عوامل موثر در بازگشت به کار پس از جراحی هرنی دیسک کمر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی ستون فقرات درسال 1395

1 2 1397

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش  گروه طب کار، جلسه دفاع از پايان نامه دكتر مریم عطارد دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان « عوامل موثر در بازگشت به کار پس از جراحی هرنی دیسک کمر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی ستون فقرات درسال 1395 » به راهنمايي خانم دکتر ایزدی و آقای دکتر قندهاری و مشاوره آقاي دكتر مهرداد  روز شنبه  اول اردیبهشت  از ساعت 14 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار میشود.
رایش کنید


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0