بررسی تغییر شاخص های اسپیرومتری قبل و بعد از مواجهه با آلاینده های تنفسی در یک کارخانه ریخته گری در سال 95

بررسی تغییر شاخص های اسپیرومتری قبل و بعد از مواجهه با آلاینده های تنفسی در یک کارخانه ریخته گری در سال 95

25 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جلسه دفاع از پايان نامه آقای دکتر حبیب اله مسعودی دستيار رشته تخصصي طب کار با عنوان «بررسی تغییر شاخص های اسپیرومتری قبل و بعد از مواجهه با آلاینده های تنفسی در یک کارخانه ریخته گری در سال 95» به راهنمايي خانم دکتر سرایی و مشاوره آقاي دكتر امینیان چهارشنبه 26 اردیبهشت  ساعت 14  در كلاس گروه طب کار دانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0