تعیین تناسب شغلی

تعیین تناسب شغلی

8 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی

معرفی بیمار با موضوع تعیین تناسب شغلی در تاریخ دوشنبه 97/7/9 با حضور اعضای هیات علمی گروه و تمامی دستیاران سالهای اول ، دوم و سوم در گروه طب کار برگزار میشود.


شرح حال بیمار را در این قسمت مشاهده نمائید.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0