تعهد حرفه ای در طب کار

تعهد حرفه ای در طب کار

3 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به نام خدا


اولین جلسه آموزشی گروه طب کار در مورد تعهد حرفه ای در تاریخ  98/7/3 در محل گروه طب کار با حضور دستیاران و اعضای هیات علمی با مسوولیت جناب آقای دکتر مهرداد  استاد گروه طب کار برگزار شد.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0