دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی میزان بازگشت به کار در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و عوامل موثر بر آن»

دفاع پايان نامه با عنوان« بررسی میزان بازگشت به کار در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و عوامل موثر بر آن»

22 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه دفاع از پايان نامه خانم دکتر محبوبه مرادی دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان« بررسی میزان بازگشت به کار در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و عوامل موثر بر آن» به راهنمايي آقای دکتر مهرداد و مشاوره آقاي دكتر پوریعقوب- خانم دکتر سرایی روز شنبه 22/2/97 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار مي گردد.
ویرایش کنید


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0