عوامل موثر در بازگشت به کار

عوامل موثر در بازگشت به کار

17 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی

خانم دکتر الهام نصیبی دستیار رشته تخصصی طب کار  پایان نامه خود را با موضوع « عوامل موثر در بازگشت به کار متعاقب آسیب دست ناشی از کار در بیماران مراجعه کننده بیمارستان حضرت فاطمه (س) در سال 1396 » به راهنمایی خانم دکتر ایزدی و  مشاوره  آقای دکتر مهرداد در تاریخ 20 اسفند 97 در کلاس گروه طب کار دفاع کردند.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0