افسردگی و ارتباط با حلال در کارگران کارخانه لاستیک سازی

افسردگی و ارتباط با حلال در کارگران کارخانه لاستیک سازی

17 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی

خانم دکتر مریم گلشن دستیار رشته تخصصی طب کار  پایان نامه خود را با موضوع « شیوع افسردگی و ارتباط آن با حلال در میان کارگران کارخانه لاستیک سازی» به راهنمایی خانم دکتر سرایی و  مشاوره آقای دکتر امینیان - خانم دکتر آل محمد در تاریخ 19 فروردین 98 در کلاس گروه طب کار دفاع کردند.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0