بررسي ارتباط بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در پرستاران

بررسي ارتباط بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در پرستاران

10 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

بنام خدابه گزارش گروه طب کار ، جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكتر نازنین فروزان دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان « بررسی ارتباط بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در پرستاران » به راهنمايي خانم دکتر خانم دکتر ایزدی و مشاوره « آقاي دكتر امینیان - خانم دکتر سرایی » روز دوشنبه 7 بهمن در ساعت 30 : 14 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار  شد.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0