ارتباط سر و صدای محیط کار با استرس شغلی و فاکتورهای سایکوسوشیال در کارخانه صنعتی

ارتباط سر و صدای محیط کار با استرس شغلی و فاکتورهای سایکوسوشیال در کارخانه صنعتی

17 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی


آقای دکتر مهدی احدی دستیار رشته تخصصی طب کار  پایان نامه خود را با موضوع « بررسی ارتباط سرو صدای محیط کار با استرس شغلی و فاکتورهای سایکوسوشیال در یک کارخانه صنعتی در سال 1396» به راهنمایی آقای دکتر امینیان و  مشاوره خانم دکتر سرایی- خانم دکتر افتخاری در تاریخ 26 فروردین 98 در کلاس گروه طب کار دفاع کردند.


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0