گروه آموزشی طب کار

تاريخچه گروه طب¬كار به بيش از 45 سال پيش بازمي¬گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب¬كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب¬كار و مسموميتها را براي ...

باتربیت 174 دانش آموخته بیش از 45 سال سابقه با آموزش 35 دستیار
17 شهریور 1398
ارتباط سر و صدای محیط کار با استرس شغلی و فاکتورهای سایکوسوشیال در کارخانه صنعتی
17 شهریور 1398
عدم پاسخ کارکنان بهداشتی درمانی به واکسیناسیون یادآور هپاتیت ب به سه دوز استاندارد اولیه
17 شهریور 1398
عوامل موثر در بازگشت به کار
17 شهریور 1398
شیوع اختلالات ماسکولواسکلتال در باربران سنتی تهران
17 شهریور 1398
افسردگی و ارتباط با حلال در کارگران کارخانه لاستیک سازی
17 شهریور 1398
سندرم متابولیک - کارگران و کارمندان صنعت لاستیک سازی
17 شهریور 1398
بررسی ارتباط بین نیدل استیک در پرسنل بیمارستانی با عملکردهای سایکوموتور
17 شهریور 1398
تغییرات فاز خواب در بیماران افسرده  و مقایسه با بیماران غیرافسرده و ارتباط با رضایت شغلی
17 شهریور 1398
تاثیر مواجهه همزمان با حلال های آلی  و صدا در محیط کار بر افت شنوایی در کارخانه لاستیک سازی
17 شهریور 1398
غربالگری افراد در معرض خطر آپنه انسدادی خواب براساس پارامترهای عینی
آرشیو اخبار و مقالات