گروه آموزشی طب کار

تاريخچه گروه طب¬كار به بيش از 45 سال پيش بازمي¬گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب¬كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب¬كار و مسموميتها را براي ...

باتربیت 174 دانش آموخته بیش از 45 سال سابقه با آموزش 35 دستیار
26 آبان 1398
health care workers

health care workers

برنامه آموزشی دستیاران طب کار 27 و 29 آبان 98 برگزار خواهد شد.

3 مهر 1398
تعهد حرفه ای در طب کار
17 شهریور 1398
ارتباط سر و صدای محیط کار با استرس شغلی و فاکتورهای سایکوسوشیال در کارخانه صنعتی
17 شهریور 1398
عدم پاسخ کارکنان بهداشتی درمانی به واکسیناسیون یادآور هپاتیت ب به سه دوز استاندارد اولیه
17 شهریور 1398
عوامل موثر در بازگشت به کار
17 شهریور 1398
شیوع اختلالات ماسکولواسکلتال در باربران سنتی تهران
17 شهریور 1398
افسردگی و ارتباط با حلال در کارگران کارخانه لاستیک سازی
17 شهریور 1398
سندرم متابولیک - کارگران و کارمندان صنعت لاستیک سازی
17 شهریور 1398
بررسی ارتباط بین نیدل استیک در پرسنل بیمارستانی با عملکردهای سایکوموتور
17 شهریور 1398
تغییرات فاز خواب در بیماران افسرده  و مقایسه با بیماران غیرافسرده و ارتباط با رضایت شغلی
آرشیو اخبار و مقالات