#
 • آدرس پستی :

  تهران،خ کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای كد پستي : 1411713137
 • شماره تماس :

  02188026906
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  Info_rinm@tums.ac.ir