گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

9 10 1393

                                                                            


منبع:گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0