جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي

جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي

1 10 1393

مراسم جشن به مناسبت انجام هزارمين PET Scan در مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي.زمان: پنج شنبه 93/10/04 ساعت 11 (بعد از همايش علمي انجمن پزشكي هسته اي ايران )مكان: سالن آمفي تاتر شهيد پيرويان - بيمارستان شريعتي


منبع:گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0