برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN

برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN

25 1 1393

برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN يكشنبه ها در مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي1- 93/1/31          دكتر قدسي         Chapter 12             التهاب و عفونتها2- 93/2/7          دكتر شريعتي          Chapter 8.10       لنفوم و ميلوم


منبع:گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0