معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
1 آبان 1395
تعرفه خدمات دندانپزشكي كلنيك جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تعرفه خدمات دندانپزشكي كلنيك جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران

پيرو اطلاع رساني قبلي به اطلاع مي رساند بر اساس تفاهم نامه منعقده بين دانشكده و جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران همكاران مي توانند با معرفي دانشكده به صورت اقساطي و با تخفيف طبق تعرفه ذيل از خدمات دندانپزشكي كلنيك جهاد دانشگاهي استفاده نمايند .

1 آبان 1395
The tariff of ACECR's dental services
1 آبان 1395
تعرفة خدمات طب الأسنان
9 دی 1393
گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي
1 دی 1393
جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي
27 آبان 1393
براي اولين باردر ايران پذيرش ونوبت دهيPET-CT از طريق اينترنت
27 آبان 1393
چاپ نخستين كتاب PET به زبان فارسي
25 فروردین 1393
برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN
23 اردیبهشت 1392
آغاز به کار تصویر برداری با دستگاه  PET-CT در بیمارستان شریعتی