معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
9 دی 1393
گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي
1 دی 1393
جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي
27 آبان 1393
براي اولين باردر ايران پذيرش ونوبت دهيPET-CT از طريق اينترنت
27 آبان 1393
چاپ نخستين كتاب PET به زبان فارسي
25 فروردین 1393
برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN
23 اردیبهشت 1392
آغاز به کار تصویر برداری با دستگاه  PET-CT در بیمارستان شریعتی
آرشیو اخبار و مقالات