اخــــبار  


جستجو در خبرها نمایش همه موارد
Page 1 of 31 (911 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
بعدی >Next
#
نوع خبر
عنوان
 
v
 
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 22/12/95 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت را روز چهارشنبه مورخ 18/12/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 15/12/95 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
امتحان جامع دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي روز يكشنبه 15/12/95 و دوشنبه 16/12/95 برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 30/11/95 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه تخليص ميكرو RNA

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه تخليص ميكرو RNA را روز چهارشنبه مورخ 27/11/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري سمينار اخلاق حرفه اي در گروه بيوشيمي با همكاري انجمن بيوشيمي

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
سمينار اخلاق حرفه اي در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي ايران روز سه شنبه 26 بهمن 1395 از ساعت 12- 8:30 در تاالار ابن سينا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
جلسة دفاع پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز دوشنبه مورخ 18/11/95 از ساعت 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز دوشنبه مورخ 11/11/95 از ساعت 17-15 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 10/11/95 از ساعت 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 10/11/95 از ساعت 11-10در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 9/11/95 از ساعت 17-15 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
جلسة پيش دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز چهارشنبه مورخ 6/11/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 3/11/95 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه كشت سلول در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه كشت سلول را روز چهارشنبه مورخ 29/10/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 26/10/95 از ساعت 12-11در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 26/10/95 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه كشت سلول در گروه بيوشيمي

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه كشت سلول را روز چهارشنبه مورخ 15/10/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 19/10/95 راس ساعت 12- 10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در روز يكشنبه مورخ 12/10/95 از ساعت 16-14 برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني مهدي كوشكي دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي آقاي دكتر امينيان روز يكشنبه مورخ 12/10/95 از ساعت 12-11در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 11- 10 روز يكشنبه مورخ 12/10/95 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه كشت سلول در گروه بيوشيمي

شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه كشت سلول را روز چهارشنبه مورخ 8/10/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
جلسة دفاع پايان نامه آقاي لطف الله رضا قلي زاده دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 7/10/95 ساعت 16-14 برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR روز چهارشنبه مورخ 1/10/95 در محل گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 5/10/95 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در روز سه شنبه مورخ 30/9/95 از ساعت 15-13 برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در روز دوشنبه مورخ 29/9/95 از ساعت 17-12:30 برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در روز يكشنبه مورخ 28/9/95 از ساعت 17-15:30 برگزار مي گردد.
Page 1 of 31 (911 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
بعدی >Next