اخــــبار  


جستجو در خبرها نمایش همه موارد
Page 1 of 32 (944 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
بعدی >Next
#
نوع خبر
عنوان
 
v
 
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 5/9/96 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي مراسم بزرگداشت استاد فقيد دكتر ناصر ملك نيا در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
مراسم بزرگداشت استاد فقيد دكتر ناصر ملك نيا درروز چهارشنبه مورخ 1/9/96 در گروه بيوشيمي برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 30/8/96 از ساعت 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 21/8/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 21/8/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 14/8/96 از ساعت 11:30-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 7/8/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 30/7/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 23/7/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 23/7/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 16/7/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روزچهارشنبه مورخ 29/6/96 از ساعت 11-9 و 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه هاي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هاي دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي (ورودي مهر93) روز سه شنبه مورخ 28/6/96 از ساعت 11-9 ، 13-11 و 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 25/6/96 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 15-13:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 14-12 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.
 آموزشي برگزاري جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 12/6/96 از ساعت 10:30-8:30 ، 12:30- 10:30 و 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 11/6/96 از ساعت 10:30-8:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 5/6/96 از ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 4/6/96 از ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 4/6/96 از ساعت 11-9 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز سه شنبه مورخ 9/3/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 31/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 24/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 17/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه با همكاري انجمن بيوشيمي در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1396 و پنج شنبه 14 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 16- 8:30 در تالار طب تجربي واقع در گروه فارماكولوزي برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 10/2/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي با سخنراني محمدرضا هاشم نيا به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 10/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه با همكاري انجمن بيوشيمي در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1396 و پنج شنبه 14 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 16- 8:30 در تالار طب تجربي واقع در گروه فارماكولوزي برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 3/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
Page 1 of 32 (944 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
بعدی >Next