اخــــبار  


جستجو در خبرها نمایش همه موارد
Page 1 of 32 (933 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
بعدی >Next
#
نوع خبر
عنوان
 
v
 
 آموزشي برگزاري جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روزچهارشنبه مورخ 29/6/96 از ساعت 11-9 و 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه هاي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هاي دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي (ورودي مهر93) روز سه شنبه مورخ 28/6/96 از ساعت 11-9 ، 13-11 و 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 25/6/96 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 15-13:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 14-12 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.
 آموزشي برگزاري جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 12/6/96 از ساعت 10:30-8:30 ، 12:30- 10:30 و 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 11/6/96 از ساعت 10:30-8:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 5/6/96 از ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 4/6/96 از ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 4/6/96 از ساعت 11-9 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز سه شنبه مورخ 9/3/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 31/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 24/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 17/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه با همكاري انجمن بيوشيمي در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1396 و پنج شنبه 14 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 16- 8:30 در تالار طب تجربي واقع در گروه فارماكولوزي برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 10/2/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي با سخنراني محمدرضا هاشم نيا به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 10/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه با همكاري انجمن بيوشيمي در گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1396 و پنج شنبه 14 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 16- 8:30 در تالار طب تجربي واقع در گروه فارماكولوزي برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 3/2/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 27/1/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 27/1/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي راس ساعت 12- 10 روز يكشنبه مورخ 20/1/96 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 22/12/95 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت را روز چهارشنبه مورخ 18/12/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
ژورنال كلاب گروه بيوشيمي روز يكشنبه مورخ 15/12/95 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
امتحان جامع دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي روز يكشنبه 15/12/95 و دوشنبه 16/12/95 برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 30/11/95 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري كارگاه تخليص ميكرو RNA

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه تخليص ميكرو RNA را روز چهارشنبه مورخ 27/11/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.
 آموزشي برگزاري سمينار اخلاق حرفه اي در گروه بيوشيمي با همكاري انجمن بيوشيمي

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
سمينار اخلاق حرفه اي در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي ايران روز سه شنبه 26 بهمن 1395 از ساعت 12- 8:30 در تاالار ابن سينا برگزار مي گردد.
 آموزشي برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
جلسة دفاع پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد.
Page 1 of 32 (933 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
بعدی >Next