اخــــبار  


جستجو در خبرها نمایش همه موارد
Page 1 of 31 (923 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
بعدی >Next
#
نوع خبر
عنوان
 
v
 
 پايان نامه بررسی ارتباط سطح فعالیت فیزیکی و ویژگی های سردرد در افراد مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1394

شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
وزه بیماری های مزمن از جمله سردرد، ناتوانی و هزینه زیادی به جامعه تحمیل می کنند. میگرن دومین سردرد اولیه شایع پس از سردرد فشاری به شمار می رود. پیش از این تحقیقات متعددی در مورد عوامل موثر بر میگرن در جوامع مختلف انجام شده که اخیرا به فاکتورهای رفتاری و قابل تغییر از جمله فعالیت فیزیکی بها داده شده است. بسیاری از آنها ارتباط بین فعالیت فیزیکی و میگرن را اثبات کرده و برخی دیگر بر عدم ارتباط تاکید داشتند. تحقیق پیش رو با هدف بررسی عوامل موثر بر میگرن با تکیه بر فعالیت فیزیکی در جمعیت ایرانی انجام شده است.
 پايان نامه مقایسه ضخامت لایه های مختلف جدار کولون به روش اندوسونوگرافی در بیماران با کولیت اولسروز و کرون مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی تهران

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
با توجه به لزوم افتراق UC و CD از هم و تشخیص سریعتر جهت شروع درمان مناسب و میزان بروز افزایش یافته ی بیماری التهابی روده در کشورمان، لازم است تا بتوان با استفاده از بهترین و ساده ترین روش، این دو بیماری را از هم تمایز دهیم.
 پايان نامه بررسی فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی ایجاد کننده مننژیت در کودکان با سن بیشتر از یک ماه در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سالهای 1388 تا 1393

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
ارگانیسمهای گرم مثبت در مجموع حساسیت بالا به ونکومایسین و لینزولاید و نسبت به آمپی سیلین و کوتریموکسازول و پنی سیلین مقاوم بودند.
 پايان نامه بررسی تأثیر تزریق داخل صفاقی متیلن بلو به عنوان یک عامل ضد چسبندگی بر فرایند التیام زخم های روده ای ناشی از جراحی احشای شکمی در رت

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
متیلن بلو، اولین داروی سنتتیک ، یک عامل مؤثر در جلوگیری از چسبندگی های داخل شکمی پس از جراحی می باشد
 پايان نامه بررسی دقت سونوگرافی شکمی در تشخيص بيماران باردار مشکوک به چسبندگی غير طبيعی جفت براساس یافته ھای کلينيکی و پاتولوژیک در بين سالهای 1393 تا 1395 در مراجعه به بيمارستان شریعتی

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
سونوگرافي شکمی انجام شده در مرکز شریعتی از حساسیت 93.8% و ویژگی 95% برخوردار است.
 پايان نامه بررسی کلینیکوپاتولوژیک بیماران مراجعه کننده به مرکزپاتولوژی بیمارستان رازی با تشخیص کهیرساده وکهیرواسکولیتی درسال های1393-1395

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
کهیر،COMMON URTICARIA،واکنش پوستی به صورت پلاک وپاپول های قرمز همراه باتورم و خارش بامرکزرنگ پریده می باشدکه مهمترین تشخیص افتراقی کهیرساده، کهیرواسکولیتی، VASCULITIS URTICARIA،میباشد
 پايان نامه بررسی پارامتر های اکوکاردیوگرافیک عملکرد دیاستولیک و ارتباط آن با فشار انتهای دیاستولیک بطن چپ در مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی(permanet,presistent) بستری در بیمارستان امام خمینی در سالهای 1394 تا 1396

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
فیبریلاسیون دهلیزی (AF) از جمله شایعترین انواع آریتمی های قلبی محسوب می گردد (1). شیوع این بیماری با افزایش سن بیشتر می شود و از0.1 درصد در افراد زیر 55 سال تا 9 درصد در افراد بالای 80 سال می رسد (2). یکی از اختلالاتی که در مبتلایان به AF مشاهده می گردد، اختلال عملکرد دیاستولیک است که میتواند نقش پیش بینی کننده در بروز AF و عود مجدد آن داشته باشد (6 و 8). به دلیل متغیر بودن فاصله R-Rو فقدان انقباض منسجم دهلیزی، ارزیابی عملکرد دیاستولیک در بیماران AFبه راحتی امکان پذیر نیست.
 پايان نامه بررسی اثر ضد درد عصاره گیاه Salvia Suffruticosaدر موش كوچك آزمايشگاهي با استفاده از آزمون فرمالين و مقایسه آن با مورفین

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
عصاره گیاه Salvia Suffruticosa می‌تواند به عنوان یک داروی ضد درد همراه با سایر داروهای مسکن پیشنهاد گردد.
 پايان نامه مقایسه اثر دوز کم کتامین وریدی با کتورولاک وریدی در كنترل درد حاد بيماران رنال كوليك مراجعه کننده به بیمارستان هاي سینا و امام خمینی شهر تهران در سالهای 1395و1396

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
: رنال کولیک شایع ترین تظاهر بالینی سنگ های ادراری است که به خاطر درد شديد، برای بیمار بسیار طاقت فرسا می باشد با توجه به مشکلات موجود در مصرف مخدر ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی این مطالعه جهت بررسی اثر داروی کتامین وریدی در دوزاژ کم در درمان رنال کولیک طراحی شده است.
 پايان نامه ارزیابی پاسخ به درمان بیماران در CT Scan سرطان معده متاستاتیک بر اساس معیار های RECIST تحت درمان با رژیم Xelirinox طی سالهای 94 و 95

یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
کانسر معده پنجمین کانسر شایع در جهان پس از ریه، سینه، کولورکتال و پروستات است.درمان بهینه این کانسر در بقا بیمارن موثر می باشد. از این رو هدف ما در این پژوهش بررسی میزا ن کارایی و اثر بخشی رژیم XELIRINOX در بیماران مبتلا به کانسر معده متاستاتیک به عنوان خط اول درمان بود.
 پايان نامه بررسی میزان شیوع ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران کاندید جراحی بستری در بخش های جراحی،ارتوپدی و جراحی قلب بیمارستان شریعتی شهر تهران،زمستان 1395

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
به منظور کاهش انتقال استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از یک بیمار به بیمار دیگر و انتخاب پوشش مناسبتر امپریوکال آنتی بیوتیک ، تعیین زودرس بیماران کلونیزه با ارگانیسم از طریق نظارت مستقیم و با روش های تشخیصی دقیق ضروری می باشد. بررسی شیوع و تعییین دقیق الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن به منظور انتخاب صحیح و به موقع آنتی بیوتیک و کنترل عفونت نیز لازم است. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی میزان شیوع ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران کاندید جراحی بستری در بخش های جراحی،ارتوپدی و جراحی قلب بیمارستان شریعتی شهر تهران بود.
 پايان نامه بررسی عوامل خطرتصلب شرائین دربیماران CABG دراتاق عمل جراحی قلب بیمارستان امام خمینی درنیمه دوم سال 1393

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
بيشتر تنگي هاي پس از عمل CABG به دليل تصلب شرائین به وجود می آید كه درمان سريع و كامل برخي از عوامل خطر سبب كاهش تصلب شرائین و کاهش جراحي مجدد ميگردد.. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطرتصلب شرائین دربیماران تحت CABG میباشد.
 پايان نامه بررسی عوامل خطر تصلب شرایین در بیماران دریچه ای قلب در اتاق عمل قلب بیمارستان امام خمینی (ره) در نیمسال دوّم 1393

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
بيشتر تنگي هاي پس از عمل دریچه ایی به دليل تصلب شرائین به وجود می آید كه درمان سريع و كامل برخي از عوامل خطر سبب كاهش تصلب شرائین و کاهش جراحي مجدد ميگردد.
 پايان نامه مقایسه اثر میزوپروستول EASI( Extramniotic Saline در کنترل و آماده سازی سرویکس و القای زایمانInfusion

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
کی از مشکلاتی که همواره مد نظر بوده است اداره مناسب حاملگی هایی است که اندیکاسیون ختم دارند،
 پايان نامه بررسی نقش تست NT pro BNP در تشخیص بیماری عروق کرونر (CAD) در بیماران دارای MPI مثبت در مقایسه با آنژیوگرافی کرونری در بیمارستان امام خمینی سال 1395

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
از همه بیمارانیکه دارای نتیجه MPI مثبت اند ، نمونه خون وریدی جهت اندازه گیری NT pro BNP صبح روز انژیو گرافی اخذ و جهت بررسی به آزمایشگاه جراحی قلب بیمارستان امام خمینی ارسال می شود. همزمان نتیجه مثبت شدن انژیو گرافی و مثبت شدن تست BNP در تایید بیماری CAD از نظر حساسیت ، ویژگی و دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 پايان نامه بررسی ارتباط بین تعداد واحدهای خون دریافتی درجمعیت بیماران تحتCABG ایزوله در مرکز قلب تهران با مورتالیتی بیمارستانی درآنها طی سالهای 1390-1393

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
هر سال در حدود یک میلیون عمل جراحی CABG در کل دنیا انجام میشود.میزان خون تزریق شده در عمل پیوند عروق کرونر ، درصد بالایی از کل مصرف خون را شامل میشود.مطالعات مختلف نشان میدهد که تزریق خون در طی جراحی های قلبی باعث بدتر شدن نتایج کوتاه مدت و بلند مدت عمل جراحی میشود.از سوی دیگر هزینه های بالای فراوری خون و ذخیره سازی آن و نیز کمبودهای دوره ای آن ، لزوم توجه به کاهش تزریق خون را منعکس میکند .
 پايان نامه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs1466535 در ژن LRP1(Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 1) در بیماران مبتلا به آنوریسم آئورت صعودی

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آنوریسم آئورت یکی از بیماری های مهم درگیر کننده شریان آئورت است. این بیماری یک علت شایع مرگ و میر می باشد و از نظر ژنتیک قابل توجه است. ارتباط بین لیپوپروتئین های مربوط به گیرنده های پروتئینی 1 (LRP1) پلی مورفیسم ژن rs1466535 و آنوریسم آئورت شکمی (AAA) در مطالعات اخیربه اثبات رسیده است؛ ولی تاکنون هیچگونه مطالعه ای طبق تحقیقات ما در مورد ارتباط پلی مورفیسم ژن rs1466535 با آنوریسم آئورت صعودی انجام نشده است. بنابراین، ما با هدف بررسی نقش پلی مورفیسم rs1466535 در ایجاد و بروز آنوریسم آئورت صعودی این مطالعه را طراحی کردیم.
 پايان نامه بررسی ارتباط بین طول عمر واحدهای خون دریافتی درجمعیت بیماران تحتCABG ایزوله در مرکز قلب تهران و مورتالیتی بیمارستانی درآنها طی سالهای 1390- 1393

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بیماری های عروق کرونر از علل اصلی مرگ و میر در جوامع انسانی می باشند. طیف گسترده ی خود را از جهان غرب به کشور های در حال توسعه کشانده و سبب اتلاف سرمایه های انسانی و مادی فراوان گردیده است. در برخی موارد به منظور برطرف کردن گرفتگی و تنگی عروق کرونری، عمل جراحی بای پس شریان کرونر (coronary artery bypass grafting, CABG) انجام می گیرد. شواهد زیادی حاکی از این است که به طور کلی تزریق خون با افزایش خطر عوارض و مرگ و میر در بیماران همراه بوده است ولی در مورد اهمیت بالینی تزریق گلبول های قرمز تازه وغیرتازه نتایج متفاوتی بدست امده است.
 پايان نامه بررسی میزان بروز گیرنده آندروژن در نمونه های بافت شناسی سرطان پستان و رابطه آن با بروز سایر هورمونهای استروییدی در بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1383 تا 1395

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
در طی دو قرن گذشته بیماریهای عفونی و سوء تغذیه به عنوان علل اصلی مرگ ومیر جای خود را به کانسر و CHD داده اند . سرطان پستان از شایعترین سرطانها و نیز از جمله علل مهم مرگ در اثر سرطان در زنان می باشد . در 2008 تخمین زده شد که در حدود 12.7 میلیون موارد جدید سرطان در سطح جهان گزارش شده است که از این میان تعداد موارد مرگ بر اثر سرطان 7.6 میلیون بوده است ( 21000 مرگ در هر روز ) .
 پايان نامه بررسی میزان بروز گیرنده آندروژن در نمونه های بافت شناسی سرطان پستان و رابطه آن با بروز سایر هورمونهای استروییدی در بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1383 تا 1395

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
در طی دو قرن گذشته بیماریهای عفونی و سوء تغذیه به عنوان علل اصلی مرگ ومیر جای خود را به کانسر و CHD داده اند . سرطان پستان از شایعترین سرطانها و نیز از جمله علل مهم مرگ در اثر سرطان در زنان می باشد . در 2008 تخمین زده شد که در حدود 12.7 میلیون موارد جدید سرطان در سطح جهان گزارش شده است که از این میان تعداد موارد مرگ بر اثر سرطان 7.6 میلیون بوده است ( 21000 مرگ در هر روز ) .
 پايان نامه بررسی مقایسه ای اثرات درمانی و عوارض جانبی کتامین عضلانی با و بدون میدازولام در سدیشن اطفال

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای اثرات درمانی و عوارض جانبی کتامین عضلانی با و بدون میدازولام در سدیشن اطفال بوده است.
 پايان نامه بررسی نقش MRI در یافتن ضایعات مولتی فوکال – مولتی سنتریک و بای لترال قبل از عمل جراحی در بیماران کانسر پستان تازه تشخیص داده شده ( ثابت شده با بیوپسی ) و مقایسه آن با ماموگرافی

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
امروزه سرطان پستان يكي از شايع ترين سرطان ها و يك علت شايع مرگ و مير زنان در جهان است. بافت پستان در افراد جوان متراكم مي باشد و با افزايش سن بافت چربي به تدريج جايگزين بافت متراكم پستان مي شود.عليرغم پرگنوز وخيم و مرگ ومير و بيماري زايي بالا، درصورت تشخيص زودهنگام پيش آگهي بيمار بهتر خواهد شد. تشخيص زودهنگام سرطان پستان هدف نهايي راديولوژي است و نقش راديولوژيست در اين مرحله بسيار حياتي است. این مطالعه با هدف تعیین تفاوت یافته های MRI در مقابل ماموگرافی در کشف ضایعات مولتی فوکال ، مولتی سنتریک و بای لترال بدخیم در بیماران با کانسر شناخته شده برست انجام شد.
 پايان نامه بررسي میزان سرمی ويتامين D و برخی دیگر از عوامل بیوشیمیایی موثر بر turnoverاستخواني در بيماران مبتلا به هموفيلي نسبت به گروه کنترل در مجتمع بيمارستاني امام خمینی تهران طی سالهای 1393 و 1394

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
مطالعات اخیر شواهدی از تاثیر هموفيلي بر ميزان تراكم و متابولیسم استخواني ارائه نموده اند. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسي سطح سرمی ويتامين D و برخی از عوامل بیوشیمیایی موثر بر turnover استخواني در بيماران مبتلا به هموفيلي نسبت به گروه کنترل بود.
 پايان نامه تعیین ارتباط بین میزان بیان متالوپروتیناز هایMMP9 , MMP2 و همچنینTIMP1 با درگیری لنف نودهای آگزیلاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
اخیرا، نقشی اساسی برای انواع متالوپروتئینازها و ژلاتینازها در ایجاد و پیشرفت کانسر پستان ارائه و شناسائی شده است. این شاخصها به طور موثری برای ارزیابی بیماری، عود تومور، بعد تهاجمی بیماری و پیش بینی پیامدهای درمانی بیماری مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از اجرای مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین میزان بیان متالوپروتیناز های MMP9 , MMP2 و همچنینTIMP1 با درگیری لنف نودهای آگزیلاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.
 پايان نامه مقایسه اثر مایکروویو و اتوکلاو در بازیابی آنتی ژنهای CD15 و CD30 در نمونه های لنفوم هوچکین

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
: وجود پیشرفتهای درمانی و داروهای جدید و بهبود پروگنوز بیماران، اهمیت تشخیص دقیق و درست بیماریهای لنفوئیدی بیش از پیش هویدا است. هوچکین کلاسیک نوع خاصی از لنفوم B-cell می باشد که در آن سلولهای هوچکین و رید- اشتنبرگ کمیاب می باشد. تشخیص لنفوم هوچکین در گذشته تنها بر اساس مورفولوژی و دیدن این سلولها بود اما پس از مدتی دیده شد که مشابه این سلولها در سایر شرایط از جمله موارد راکتیو، لنفومها از جمله لنفومهای B-cell دیگر یا T-cell یا سایر شرایط غیرلنفوئیدی دیده می شود. اگرچه نماهای بسیار متغیر لنفوم هوچکین به خوبی شناخته شده است اما همچنان در مواردی مشکل تشخیصی حتی در دستان پاتولوژیست های مجرب وجود دارد.
 پايان نامه بررسی وضعیت سطح سرمی TSH قبل از درمان در بیماران مبتلا به کانسر تمایز بافته تیروئید مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام خمینی (ره) با سطح TSH افراد غیر مبتلا به کانسر تیروئید

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
در سال های اخیر نشان داده شده است که بین سطح سرمی TSH و بروز بدخیمی تیروئید ارتباطی قوی برقرار است؛ همچنین مشاهده شده است که سطوح پایین سرمی دو هورمون T4 و T3 نیز در کنار سطح بالای سرمی TSH فاکتور خطر برای بروز کانسر تمایز یافته ی تیروئید است.
 پايان نامه بررسی فراوانی بیماری سلیاک در مبتلایان به نوروپاتی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سال 1394

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بیماری سلیاک یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن در انسان می باشد که تقریبا در تمام نقاط دنیا شیوع دارد. نوروپاتی سلياك ممكن است در بيماراني كه از نظر گوارشي سلياك خاموش دارند (بدون علائم واضح گوارشي) ديده شود.
 پايان نامه بررسی فراوانی ناتوانی جنسی، خارش، بی خوابی و کرامپ عضلانی، ارتباط این عوامل با سن، جنس، بیماری های زمینه ای، کفایت و مدت دیالیز، و یافته های آزمایشگاهی و همچنین ارتباط آنها با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
عوامل ناشی از بیماری زمینه ای کیفیت زندگی بیمار دیالیزی را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و ارتباط این اختلالات بر اساس گزارش خود بیمار با عوامل زمینه ای دموگرافیک، متابولیک، آزمایشگاهی و شاخص های کفایت دیالیز انجام شد. همچنین برآورد شیوع اختلالات ناتوانی جنسی، خارش، بی خوابی و کرامپ عضلانی در بیماران همودیالیز نیز انجام شد.
 پايان نامه تعیین شیوع سلیاک در بیماران مبتلا به دیس پپسی مقاوم مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شریعتی

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بیماری سلیاک یک بیماری حساسیت به گلوتن میباشد که میتواند به صورت دیس پپسی تظاهر یابد. شیوع بیماری سلیاک در مبتلایان به دیس پپسی مقاوم در حدود2 تا 4 درصد است و در 20 تا 40 درصد بیماران سلیاک علایم دیس پپسی مقاوم دیده میشود
 پايان نامه تعیین فراوانی باکتریهای تولید کننده ESBL و تولید کننده ی AmpC در کشتهای ادراری بیماران سرپایی و بستری در شش ماه اول سال 1394 در مرکز طبی کودکان

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
گسترش سوشهای تولید کننده بتالاکتامازهای ESBL و AmpC هم برای پزشکان و هم برای بیماران از لحاظ افزایش مقاومتهای آنتی بیوتیکی و لذا پیامدهای نامطلوب بیماری مربوطه، افزایش مدت اقامت در بیمارستانها و همچنین هزینه های بهداشت و درمان بسیار حائز اهمیت است. مطالعات و گزارشات انجام شده اخیر، حاکی از افزایش شیوع این گونه باکتریها در مراکز درمانی است
Page 1 of 31 (923 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
بعدی >Next