اخــــبار  اداری


جستجو در خبرها نمایش همه موارد
Page 93 of 94 (2792 items)
Prev< قبلی
1
2
3
88
89
90
91
92
[93]
94
بعدی >Next
#
نوع خبر
عنوان
 
v
 
 اداری كليه همكاران دانشكده پزشكي مهارتهايIT را فرا گرفتند.

چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۸۴
 اداری افزايش معادل 30% فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل براي شاغلين رسته بهداشتي - درماني

شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۴
طبق تصويب مصوبه شماره 28513/ ت 33002ه- مورخه 10/5/84 هيات محترم وزيران مقرر گرديد براي شاغلين رسته بهداشتي - درماني افزايشي معادل 30% فوق العاده جذب و نيز افزايشي در فوق العاده شغل منظور گردد
 اداری برنامه رايانه اي حضوروغياب كاركنان در انستيتو كانسر راه اندازي شد

سه شنبه ۸ شهریور ۱۳۸۴
 اداری برنا كرگزيني و دبيرخانه انستيتو كانسر رايانه اي شد.

سه شنبه ۸ شهریور ۱۳۸۴
 اداری برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در شهريور ماه 1384

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در شهريور ماه 1384
 اداری كارمندان نمونه بيمارستان بهرامي مورد تشو يق و تقدير قرار گرفتند.

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۸۴
همزمان با فرارسيدن روز كارمند از كارمندان نمونه بيمارستان بهرامي تقدير بعمل آمد.
 اداری سي وسومين جلسه هيئت عامل دانشكده

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۸۴
سی و سومين جلسه هيات عامل دانشکده پزشکی راس ساعت 14 روز 18/5/84 با حضور معاونت مالی و اداری، رئيس امور اداری، ناظمان فنی گروههای آموزشی و مسئولين واحدها در محل تالار اجتماعات دانشکده تشکيل شد
 اداری آمار فعاليت بخشهاي بيمارستان سينا در سه ماهه اول سال 1384

دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۴
آمار تعداد كل بيماران بستري شده در بخشهاي مختلف بيمارستان سينا به تفكيك بخش مربوط به سه ماهه اول سال 1384 بشرح زير ميباشد.

1- جراحي عمومي 444 نفر
2- جراحي عروق 245 نفر
3- جراحي كليه 534 نفر
4- جراحي اعصاب 319 نفر
5- ارتوپدي 342 نفر
6- داخلي 252 نفر
7- داخلي اعصاب 222 نفر
8- پيوند كليه 33 نفر
9- آي سي يو 244 نفر
10- سي سي يو 187 نفر

مجموع كل 2822 نفر

در ضمن در اين مدت تعداد بيماران مراجعه به اورژانس بيمارستان 1462 نفر بوده است
 اداری بازديد جناب آقای دکتر ظفرقندی ، رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران از بيمارستان اميراعلم

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۴
 اداری انتصاب خانم دکتر زهرا حلاجی از سمت استادیاری به دانشیاری

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۴
انتصاب خانم دکتر زهرا حلاجی معاونت محترم پژوهشی بیمارستان رازی از استادیاری به دانشیاری
 اداری عملكرد وفعاليت واحد پذيرش ، آمار ومدارك پزشكي بيمارستان سينا

شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۴
1- واحد پذيرش : كه خود شامل 3قسمت پذيرش مركزي جهت تشكيل پرونده بيماران بستري ، پذيرش اورژانس جهت تشكيل پرونده بيماران اورژانسي ، پذيرش درمانگاه جهت تشكيل پرونده مراجعين به درمانگاه سرپائي

2- واحد بايگاني پزشكي و تنظيم پرونده : براساس استانداردهاي تعريف شده كه تمامي پروندهها براساس سيستـم ترمينال ديژيت بايگاني گرديده است دراين مجموعه پرونده بيماران اورژانس وسرپائي بااستفاده ازسيستم سريـال بايگاني گرديده است لازم به ذكراست كه پرونده جانبازان عزيزو مجروحين دوران دفاع مقدس به صورت جداگانه دراين مجموعه بايگاني گرديده است .

3- واحد آمار : كه گزارش صحيح و جامعي از فعاليتهاي جاري بيمارستان را ارائه مي نمايد و با كمك اين اطلاعـات آماري ازقبيل درصد اشغال تخت ، متوسط اقامت ، تخت روز اشغالي و000تهيه و آنرا دراختيار مسئولين ذيربـط قرار مي دهند تادرامر برنامه ريزي هاي اقتصادي در زمينه هاي بهداشتي درماني و نيز در امـر تحقيقات و آمـار حياتي استفاده شود 0

4- واحد كد گذاري: در اين واحد كارشناس مربوطه با استفاده از كتابهاي منتشر شده دراين زميته نسبت به كد گذاري بيماريها و اعمال جراحي براساس تشخيص نهائي پزشك ويا جراح اقدام مي نمايد تهيه كارت ايندكس بيماريهـا و اعمال جراحي و راهنمائي پزشكان و پژوهندگان جهت دستيابي به پرونده هاي مورد نظرشان از وظايف اين واحد است واحد كد گذاري اين بيمارستان از سال 1360نسبت به كد گذاري پرونده بيماران خود اقدام نموده است 0

در اين مجموعه جمعا تعداد 18پرسنل مشغول انجام وظيفه مي باشند كه ازاين تعداد 4 نفر كارشناس مدارك پزشكي ، 2نفر كاردان مدارك پزشكي ، 8 نفر ديپلم ،2 نفر ليسانس رشته هاي مختلف و2 نفر مدارك زير ديپلم راداراميباشند.


مجتمع اموزشي درماني سينا با در اختيار داشتن بيش از 325تخت فعال سومين بيمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب شده و مجموعه مدارك پزشكي اين بيمارستان نيز با مجهز بودن به شبكه كامپيوتري مرتبط با يكديگر و همچنين ارتباط با ساير واحدهاي ديگر ضمن تبادل اطلاعات درون سازماني نسبت به پاسخگوئي صحيح وسريع به بيماران .وراهنمائي آنان اقدام لازم بعمل آورده وبا احترام به اصل تكريم به ارباب رجوع تلاش مجموعه خود رامعطوف به ارائه هرچه بهتر فعاليتهاي خود مي نمايد.
 اداری اسامي روساي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) از ابتداي تاسيس تا كنون

شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۴
قبل از انقلاب اسلامی

1- Mr.Herts
2- آقای جمالی
3- آقای دکتر صادق مختارزاده
4- آقای دکتر ابوالقاسم پیرنیا
5- آقای دکتر محمد علی میر
6- پروفسور فرهنگ باقری
 اداری كارگاه آموزشي نحوه استفاده از تجهيزات آتشنشاني در دانشكده پزشكي

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴
به منظور آشنائي كارگران دانشكده پزشكي با تجهيزات آتشنشاني و نحوه مقابله با آتش سوزيهاي احتمالي ،گارگاه آموزشي به اين منظور با حضور مسئول امور اداري مسئولان واحدهاي خدمات و تاسيسات دانشكده و كارگران كليه واحد هاي دانشكده برگزار گرديد
 اداری برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در مرداد ماه 1384

دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در مرداد ماه 1384
 اداری گزارش اولين جلسه شوراي سياستگزاري اصلاح ساختار بيمارستان امام خميني (ره)

یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴
اولين جلسه شوراي سياستگزاري اصلاح ساختار در مورخ 21/4/84 با حضور رياست محترم مجتمع , اساتيد صاحب نظر و روساي محترم بخش هاي مختلف بيمارستان امام و معاونت آموزش مجتمع برگزار گرديد.در اين جلسه ابتدا اهداف تشكيل شورا براي راهنمايي و سياستگزاري تحول طرح گرديد. در ادامه آقاي دكتر محمد شريعتي (سرپرست محترم مركز نوسازي و تحول اداري دانشگاه) در رابطه با (PPM) Personnel Performance Management يا مديريت مبتني بر عملكرد پرسنل , ضرورت و نحوه اين مديريت , مطالبي را مطرح نمودند.
 اداری گزارش اولين جلسه اصلاح ساختار بيمارستان امام خميني (ره)

یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴
اولين جلسه كميته اصلاح ساختار بيمارستان امام خميني(ره) مورخ 17/3/84 با حضور رياست محترم مجتمع , مديريت محترم بيمارستان امام خميني, مديره محترم خدمات پرستاري و كارشناسان صاحب نظر, سرپرست محترم پلي كلينيك , جناب آقاي دكتر حريرچي معاونت محترم پشتيباني و جناب آقاي دكتر طهماسبي رياست محترم بيمارستان شريعتي برگزار گرديد.
در اين جلسه گزارش عملكرد بيمارستان امام خميني(ره) در سال 83 در قالب برنامه power point ارائه گرديد. آقاي دكتر حريرچي
 اداری گزارشي از كميته هاي موجود در مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)

پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۴
كميته هاي زير در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) فعال بوده و اخيراً دو كميته اصلاح ساختار بيمارستان امام خميني(ره) و كميته شوراي سياستگزاري اصلاح ساختار نيز به آن اضافه گرديد. كميته هاي اخلاق پزشكي و مراعات موازين شرعي , شوراي مديريت كيفي مجتمع كميته اسناد و مدارك پزشكي و تنظيم پرونده هاي مجتمع , كميته ايمن و ترويج زايمان طبيعي و كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان (بيمارستان وليعصر(عج)) , كميته تغذيه و رژيم هاي و رژيم هاي درماني مجتمع , كميته دارو , درمان و تجهيزات پزشكي , كميته مرگ و مير مجتمع , كميته
 اداری برگزاري كلاسهاي آموزش كامپيوتر(دوره هاي ICDL) در بيمارستان بهرامي

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۴
دوره هاي آموزش مهارتهاي كامپيوتر(ICDL) ويژه پرسنل بيمارستان بهرامي و بيمارستان آرش در محل بيمارستان بهرامي منعقد مي باشد .
 اداری قابل توجه اعضاي هيات علمي ماده يك قانون نحوه تامين هيات علمي مشمول خدمت نظام وظيفه

دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۴
نظر به بموجب نامه 1327/ك/113پ مورخ 15/4/84 مدير كل دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي و دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت تاريخ اعزام اعضاي هيات علمي ماده يك قانون نحوه تامين هيات علمي مشمول خدمت سهيمه سال 84 جهت طي دوره آموزش نظامي در تاريخ 28/4/84 راس ساعت 8 صبح در دانشكده افسري الغدير سپاه وابسته به دانشگاه امام حسين (ع) واقع در خيابان اصفهان تعيين گرديده است لذا به كليه مشمولان قانون فوق الذكر كه با ابلاغ معاون آموزشي و امور دانشگاهي به اين داشنگاه معرفي و بعنوان هيات علمي اشتغال دارند ابلاغ مي گردد
 اداری طراحي و راه اندازی وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) توسط دبيرخانه تكفاب

یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۴
از آنجائيكه مجتمع بيمارستانی امام خمينی (ره) به عنوان يکی از پايلوتهای دبيرخانه تکفاب جهت استقرار پرونده الکترونيک سلامت می باشد و نيز با توجه به حجم زياد مراجعان به اين مجتمع بيمارستانی (به دليل ریفرال بودن آن)، دبيرخانه تکفاب اخيراً وب سايتی جهت اطلاع رساني برای اين مجتمع راه انداری کرده است. آدرس اینترنتی سايت http://imam.hospital.takfab.ir مي باشد. اين دبيرخانه در نوشتاري بمناسبت راه اندازي اين سايت ، خصوصيات آن را بدين شرح اعلام نموده است .در وب سايت
 اداری پیام رییس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره) بمناسبت ایجاد وب سایت مرکز

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۴
رشد حيرت انگيز علم بخصوص در مقوله راديولوژي در دسترس بودن اطلاعات را فزون تر از گذشته ضروري مي سازد.
سايت مذكور ميتواند براي دسترسي به اطلاعات مركز تصويربرداري كمك فراواني بكند . اميدوارم فرهنگ استفاده از اينترنت هرچه بيشتر شكوفا شود.
مركز تصويربرداري پزشكي بعنوان پيشرو در زمينه راديولوژي كشور نقش ارزنده اي را در دهه گذشته ايفاء نموده است و انشاء ا... بتواند در ادامه اين راه همچنان فعال و كوشا باشد.
لطفاً مديريت و پرسنل مركز را از نظرات خود در جهت بهبود اوضاع آگاه فرمائيد .

 اداری بازديد جناب آقاي دكتر عارف معاون رياست جمهور از بيمارستان سينا

سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۴
در روز دوشنبه مورخه 12/4/84 جناب آقاي دكتر عارف معاون اول رياست جمهوري از قسمتها و بخشهاي مختلف بيمارستان سينا بازديد به عمل آوردند
 اداری برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در تير ماه 1384

یکشنبه ۵ تیر ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در تير ماه 1384

 اداری مبناي تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولت اعلام شد

دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۸۴
به موجب لايحه مديريت خدمات كشوري
مبناي تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولت اعلام شد
نظام پرداخت كارمندان دولت مبتني بر روش امتيازي و براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل خواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براساس لايحه مديريت خدمات كشوري، امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي اين عوامل در ضريب ريالي مربوط ضرب مي‌شود و مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار‌مي‌گيرد.

 اداری گزارش عملكرد دفتر پرستاری بیمارستان امام خمینی ( ره ) در سال 1383

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴
گزارش عملكرد دفتر پرستاری بیمارستان امام خمینی ( ره ) در سال 1383 به شرح زیر اعلام گردید
 اداری برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در خرداد ماه 1384

دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در خرداد ماه 1384
 اداری اولین کارگاه خبر نویسی در دانشکده پرشکی

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴
اولین کارگاه خبر نویسی در دانشکده پرشکی با حضور سر پرست امور اداري دانشكده نمایندگان بیمارستانهاي دانشكده و گروههای آموزشي علوم پايه دانشکده در تالار اجتماعات دانشکده برگزار گردید.
در ابتداي جلسه آقاي نجفي مسئول امور اداري دانشكده هدف از برگزاري اين كارگاه را براي شركت كنندگان جلسه توضيح داده و لزوم تعليم شيوه صحيح خبر نويسي را جهت بازتاب اخبار علمي وفرهنگي دانشكده و مراكز درماني وابسته به دانشكده را
 اداری Home Page بيمارستان سينا

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
آدرس Home Page بيمارستان سينا
 اداری بازدید آقای دکتر عارف

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
اقای دکتر عارف ازبیمارستان فارابی بازدید بعمل آوردند.
 اداری برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در فروردين ماه 1384

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در فروردين ماه 1384
Page 93 of 94 (2792 items)
Prev< قبلی
1
2
3
88
89
90
91
92
[93]
94
بعدی >Next