اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب
مدیر دکتر علیرضا خوشنویسان
آدرس و شماره تماس تهران،خيابان كارگر شمالي، بيمارستان شريعتي، بخش جراحي مغز و اعصاب  شماره تماس 88220040