اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب
مدیر دکتر علیرضلا خوشنویسان
معاون آموزشی گروه دکتر مرتضی فقیه جویباری
معاون پژوهشی دکتر علیرضا خوشنویسان
آدرس و شماره تماس تهران،خيابان كارگر شمالي، بيمارستان شريعتي، بخش جراحي مغز و اعصاب  شماره تماس 88220040