#
 • آدرس پستی :

  تهران،خيابان كارگر شمالي، بيمارستان شريعتي، بخش جراحي مغز و اعصاب
 • شماره تماس :

  02184901
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  shariati_hospital@tums.ac.ir