چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی

چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی

9 9 1395

چهارمین کنگره نورو آندوسکوپی در روزهای پنجشنبه و جمعه 23 و 24 دی ماه  سال 1395 در سالن همایش های ابن سینای دانشکده شهید بهشتی برگزار خواهد شد.همچنین ثبت نام در همایش برای دستیاران رایگان بوده و در روز همایش به دو نفر از دستیارانی که در همایش حضور دارند . بهقید قرعه جوایز نفیسی اهدا میشود.محور های اصلی همایش:اناتومی بطن ها و فیزیولوژیCSFتومورهای بطنیعفونت های مرتبط با نورو آندوسکوپیکیست های مغزیETV


منبع:گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0