جلسه اخلاق پزشکی گروه جراحی مغز و اعصاب

17 دی 1397

برگزاری اولین جلسه اخلاق پزشکی برای دستیاران سال دو گروه جراحی مغز و اعصاب

جلسه گروه جراحی مغزو اعصاب

7 آبان 1397

انعقاد تفاهم نامه همکاری گروه جراحی مغز و اعصاب با مرکز جراحی ستون فقرات بوردوی فرانسه

2 آبان 1397

انعقاد تفاهم نامه همکاری گروه جراحی مغز و اعصاب با مرکز جراحی ستون فقرات بوردوی فرانسه

دومین جلسه مشترک فلوشیپ جراحی ستون فقرات

27 مرداد 1397

برگزاری دومین جلسه مشترک فلوشیپ جراحی ستون فقرات با حضور اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد آیتم ها در هر صفحه