معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
2 آبان 1397
همکاری دکتر حسین مهدیان جراح ستون فقرات و استاد تمام (پروفسور) دانشگاه ناتینگهام انگلستان با گروه جراحی مغز و اعصاب
24 خرداد 1396
جلسه گروه جراحی مغز و اعصاب
آرشیو اخبار و مقالات
22 آذر 1397
تاریخ اولین دفاع پروپزال دستیاران سال دو
21 تیر 1397
 آزمون  کتبی ارتقا
آزمون کتبی ارتقا

آزمون کتبی ارتقا دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب پنج شنبه مورخ 21/4/97

آرشیو رویدادها