کارگاه CPR دستیاران نورولوژی

کارگاه CPR دستیاران نورولوژی

24 1 1389

یازدهمین دوره کارگاههای احیاء قلبی ریوی (CPR) از ابتدای فروردین 89 آغاز و تا پایان خردادماه ادامه خواهد یافت. کلیه دستیاران سال اول ملزم به شرکت در کارگاه مذکور از ساعت 8:30 الی 13:30 در محل آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی خواهند بود. گروه اول 18و 19 /1/89 : دکتر پردیس اعتمادی بیمارستان سینا دکتر مصطفی امیری بیمارستان شریعتی گروه دوم 25و 26 /1/89 دکتر علیرضا ترابی بیمارستان امام خمینی دکتر سارا تربتی بیمارستان امام خمینی گروه سوم 1و 2/2/89 : دکتر مهین بشارتی بیمارستان سینا دکتر حسین پاکیوند بیمارستان شریعتی گروه چهارم 8و9/2/89 : دکتر زینب حیدرزاده بیمارستان شریعتی دکتر نسرین رحیمیان بیمارستان امام خمینی گروه پنجم 15و16 /2/89 : دکتر الهه تقوایی بیمارستان سینا دکتر حسین شمشیری بیمارستان شریعتی گروه ششم 22و23 / 2/89 : دکتر محمد طبایی زاده بیمارستان امام خمینی


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0