کارگاه روش تحقیق دستیاران داخلی مغز و اعصاب

کارگاه روش تحقیق دستیاران داخلی مغز و اعصاب

24 7 1389

لیست زمانبندی کارگاه روش تحقیق جهت دستیاران تخصصی سال دوم بیماریهای مغز و اعصاب جراحی به شرح ذیل می باشد:89/8/5 - 89/8/1 دکتر نسرین رحیمیان - دکتر مهین بشارتی89/8/19 - 89/8/15 دکتر زینب حیدرزاده - دکتر الهه تقوائی 89/9/10 - 89/9/6 دکتر محمد طبائی زاده - دکتر پردیس اعتمادی 89/10/1 - 89/9/27 دکتر مصطفی امیری 89/10/15 - 89/10/11 دکتر علیرضا ترابی 89/10/29 - 89/10/25 دکتر حسین پاکیوند 89/11/20 - 89/11/16 دکتر حسین شمشیری 89/11/27 - 89/11/23 دکتر سارا تربتی حضور کلیه دستیاران سال دوم نورولوژی در این کارگاه الزامی می باشد.


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0