معرفی نفرات برتر در آزمون ارتقاء دستیاران نورولوژی

معرفی نفرات برتر در آزمون ارتقاء دستیاران نورولوژی

21 5 1387

نفرات برتر آزمون ارتقاء نورولوژی تیرماه 1387 معرفی گردید. در تاریخ 20/5/87 اداره آموزش تخصصی و فوق تخصصی با جمع بندی نمرات آزمون آسکی اسفند ماه 1386 ( در محل بیمارستان امام خمینی) و نمرات کتبی درون دانشگاهی تیرماه 1387 نفرات اول تا سوم را به شرح زیر معرفی نمود: نام و نام خانوادگی / نمره کل 1. خانم دکتر نرگس حسینی طباطبائی 261 2. خانم دکتر تیفا یکتا نژاد جورشری 257 3. آقای دکتر حامد چراغمکانی 256


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0