جلسه ماهیانه انجمن مغز و اعصاب ایران

جلسه ماهیانه انجمن مغز و اعصاب ایران

17 8 1389

کنفرانس ماهیانه انجمن مغز و اعصاب در تاریخ 20/8/89 با عنوان Stroke: Intervention V/S Medical therapy در مرکز تحقیقات علوم اعصاب ایران واقع در بیمارستان امام خمینی برگزار می گردد. سخنرانان:آقای دکتر فرامرز امیری (بیمارستان قلب رجائی)آقای دکتر عسگر قربانی (بیمارستان شریعتی)آقای دکتر محمد کریمی (بیمارستان میلاد)


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0