جلسه شورای گروه بیماریهای مغز و اعصاب داخلی

جلسه شورای گروه بیماریهای مغز و اعصاب داخلی

16 7 1387

جلسه شورای گروه نورولوژی در تاریخ 13/7/87 در محل دفتر آموزش گروه واقع در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار گردید. این جلسه با حضور گروهی از اعضاء هیأت علمی، آقایان دکتر غفار پور ، دکتر سلطان زاده، دکتر حریرچیان، دکتر طبسی، دکتر قینی و دکتر سیکارودی و خانم دکتر تقاء تشکیل شد و در دستور کار جلسه خود به بررسی پرونده متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی پرداخت . ضمناً با نظر موافق حاضرین مقرر گردید تا امتحان آسکی دستیاران در آبان ماه با تأکید بر بیماریهای عروقی برگزار گردد. تاریخ دقیق این امتحان متعاقباً اعلام خواهد شد.


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0