تبریک ارتقاء درجه استادی به سرکار خانم دکتر منصوره تقاء

تبریک ارتقاء درجه استادی به سرکار خانم دکتر منصوره تقاء

19 12 1389

سرکار خانم دکتر تقاءاستاد محترم گروه نورولوژی، ضمن تبریک به مناسبت ارتقاء به درجه استادی در سایه تلاش خویش ، موفقیت سرکار عالی را در دستیابی به مراتب علمی بالاتر آرزومندیم. همکاران شما در گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0