برگزاری آزمون اسکی دستیاران نورولوژی

برگزاری آزمون اسکی دستیاران نورولوژی

28 7 1387

به گزارش گروه آموزشی مغز و اعصاب آزمون اسکی دستیاران نورولوژی در آبان ماه برگزار خواهد شد. این آزمون با تأکید بر بیماریهای عروقی مغز و از کلیه دستیاران سال دو، سه و چهار به عمل می آید. محل برگزاری آزمون : مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی زمان : پنجشنبه 16/8/87 ساعت 9 الی 11


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0