برنامه درس تئوری بیماریهای داخلی اعصاب

برنامه درس تئوری بیماریهای داخلی اعصاب

19 12 1389

برنامه درسی واحد اعصاب نظری مربوط به نیم سال دوم سال تحصیلی 90-89 اعلام شده است. دانشجویان می توانند با مراجعه به قسمت آموزش در صفحه گروه داخلی مغز و اعصاب از زمان تشکیل کلاسها، موضوع جلسات و استاد مربوطه مطلع گردند.


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0